Powershell

Script och annat som har med Powershell att göra

SMS gateway / Vera

Jag fick i veckan tag på ett 3G modem (Huawei E220), funderade på hur mycket jobb det skulle vara att skapa en egen SMS gateway hemma, svaret va inte mycket jobb alls! Jag har valt att använda ett kontantkort som har fria sms ett helt år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha kopplat in 3G modemet och installerat de medföljande drivrutinerna så visar sig modemet precis som jag hoppas, dvs den exponeras via en COM port i enhetshanteraren, i mitt fall COM3


 

 

Ge ett betyg på innehållet

Bildövervakning under en längre tid

Har nu gjort klart ett Powershell script som hämtar bilder från webkameror och sorterar dessa i egna mappar, syftet med detta är att helt enkelt kunna spara bilder några dagar innan dessa automatiskt tas bort av samma script. Detta kan vara en rolig grej för att skapa stop motion filmer eller bara ha möjlighet att gå tillbaka några dagar för att se när den där spaden eller pulkan försvann.

Spara scriptet som finns längst ner på sidan som “AutoDownloader.ps1” , spara det i en mapp där du önskar köra scriptet från sedan.

Öppna scriptet och gå ner till slutet på scriptet, fyll där på med adresserna till dina webkameror.

Ge ett betyg på innehållet

Ladda bilder från övervakningskameror

Har gjort ett script som går in på olika webbkameror och laddar ner en stillbild och datumtagga denna, detta kan användas för att hämta bilder när en viss event triggas av exempelvis Vera Lite eller Telldus.

För att köra scriptet spara ner filen nedan och döp om den till .ps1

starta en powershell och peka denna mot scriptet och fyll på med följande information:

-Websidan “http://MinKamera/Streaming/channels/1/picture”   #  “MinKamera” ersätts med ip eller dns namnet till din kamera, samt att url:en ser olika ut på olika kameror.

-Destination D:\Test            # Sökvägen dit du vill att bilder ska sparas

-filnamnet InneKamera       # namnet på filen som ska sparas, har man många olika kameror så är det smart att kalla denna olika saker beroende på kamera.

-webUsername adm            #  användarnamn till kameran.

-webPassword password  #  lösenord till kameran

-RequiresPassword            #   följande måste finnas om kameran kräver lösenord

 

Följande skulle ladda ner en bild till D:\test\InneKamera(datum)(tid).jpg

.\Automatiserar-BildNerladdning.ps1 -Websidan “http://MinKamera/Streaming/channels/1/picture” -Destination D:\Test -filnamnet InneKamera -webUsername adm -webPassword password -RequiresPassword

Automatiserar-BildNerladdning.txt

 

 

Ge ett betyg på innehållet

Powershell webserver

Lägger nu upp mitt script för att styra Telldus via en webserver, scriptet är även uppdaterat med en funktion för att logga alla anrop som inkommer till fil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrigera följande i scriptet för att köra igång det på Telldus servern:

Ange en port och lägg till ett undantag i brandväggen för denna, ange ip:t till servern där detta körs.

Nedan är ett exempel på hur det ska se ut

 

 

Scriptet ligger i filen nedan, ladda ner denna och spara som ps1

TelldusWebserver

Ge ett betyg på innehållet