Här kommer del 2 som går genom hur man installerar ett Yale lås i en dörr (amerikansk modell) men vi får även se hur man adderar låset i Veran och lite mer om hur det fungerar.

Dörrlås och Vera installation
Ge ett betyg på innehållet