Här är en komisk film om vad som kan hända om man gör sitt hem för användarvänligt. 🙂

När hemautomation går fel
Ge ett betyg på innehållet