Home Assistant till Raspberry pi och Orange Pi Zero

Guide – Home Assistant

Lovelace UI - Map
Vill du bygga en snygg och smart hemautiomation passande 2019? gå då in på vår nya och uppdaterade guider om Home Assistant (https://www.automatiserar.se/hass-nyaguider/) där tar vi dig steg för steg igenom allt från installation till gränssnittet ovan. För att se hur du jobbar med LovelaceUI så kan du gå till följande inlägg: https://www.automatiserar.se/hass-lovelaceui/
Vi visar här hur funktionellt ett Home assistant gränssnitt kan se ut 2019, med hjälp av de nya guiderna kan du själv skapa motsvarande gränssnitt på en Raspberry PI eller som en virtuell maskin.

Vi har i mer än 2 år haft den här guiden som den primära guiden Home Assistant på Svenska. Men nu har det hänt så mycket med Home Assistant så vi behöver börja om med nya guider.

Därför kommer du nu att hitta alla nyheter om Home Assistant i detta inlägget (https://www.automatiserar.se/hass-nyaguider/). Vi kommer där länka till alla nya delar om Home Assistant.

Den här guiden fungerar delvis ännu med, så tills vi helt har skrivit om de nya så kan du här se vad Home Asstainat är och vad du kan göra.

För att du själv kunna köra guiden behöver du tillgång till en dator (mac, linux eller Windows) med Python 3.5 som minimum. Men för att kunna testa alla funktioner i guiden behöver du nog utgå från mina guider på Raspberry Pi eller Orange Pi Zero. Där har jag nämligen lagt till alla instruktioner för: Node Red, Grafana, InfluxDB och Telldus. Jag kommer länka till olika guider och tips vi tidigare har skrivit för göra den här guiden så effektiv och enkel som möjligt.

Guiden kommer att uppdateras löpande allt eftersom jag kopplar ihop Home Assistant med mina egna system hemma i skrivande stund.

Guiden senast uppdaterad: 2017-02-04: Börjar gruppera bash kommandon för att underlätta kopiering av dom. Mer info om Nmap, input slider, input select (Guiden uppdateras löpande)

Med Home Assistant har jag nu en bra integration med Grafana med!
Home Assistant med en Iframe för Grafana. Data kommer från Vera OCH Telldus, hanteras av Home Assistant och skickas till InfluxDB. Detta visas sedan med grafana i Home Assistant

Meny:

Om jag ska svara direkt på varför jag valde att köra med Home Assistant parallellt med Vera så finns svaret på bilden nedan. Antalet supportade plugins övertygade mig relativt fort, insåg hur mycket tid jag skulle spara med de färdiga integrationer mellan olika system och hårdvaror. När jag började kolla fanns det nästan 500st plugins tillgängliga! Vad behöver jag göra för att få access till Chrome Cast via Home Assistant?!? INGET, vid första uppstart av Home Assistant (om värde “discovery:” finns i konfigurationsfilen) så identifieras den efter en stund, samma med TV:n.

några av de 500 supportade lösningarna

Vid första uppstart möts man av en mycket spartansk sida (en stund), började själv fundera på vad alla pratade om när man sa att den här va så automagisk! Tyvärr blev jag tvungen att Googla en del för att förstå hur allt fungerade… Men det slipper kanske du om du läser den här guiden 🙂

Förkortningen “HA” i guiden står för “Home Assistant”

Hur fungerar Home Assistant

Home Assistant körs med Python 3.5 i skrivande stund, det är “motorn”. Med kommandot “python hass” så startar du “servern”, kräver dock att du gjort installationen innan! Default börjar den lyssna på http kommandon inom några minuter. Default lyssnar servern på http via port 8123. Surfar du in med en telefon till “http://DinIpAdress:8123″möts du av nått liknande som nedan (när systemet är uppstartat OCH konfigurerat med enheter).

Den kräver inte någon speciell app utan hanteras helt i webbläsaren. Vilket är en fördel då man i regel har många olika enhetstyper med olika förutsättningar.

test av home assistant

För att göra Home Assistant säkrare rekommenderar dom certifikat och lösenord, dessa konfigureras i konfigurationsfilen “configuration.yaml”. Den filen är hjärtat i systemet och bestämmer vad som ska laddas in vid uppstart.

För att lägga till stöd för fler funktioner behövs i regel bara några få rader. För att lägga till min Telldus DUO adderade jag följande rad:

 • tellstick:

Startade sedan om Home Assistnat tjänsten via webbgränssnittet och fick genast upp mina två Nexa enheter i webbgränssnittet. Blev nu riktigt imponerad över hur texten “tellstick:” direkt mappar mot min underliggande configuration i “/etc/tellstick.conf.

Eftersom jag håller på att skriva guiden nu så fördjupar jag mig inte allt för mycket mer i det här ämnet utan fortsätter vidare med de roliga!

Hur Ser Home Assistant ut?

Home Assistant första uppstarten

De här är vad du kommer att mötas av första gången du surfar till webbadressen http://dittIP:8123. Man blir tyvärr lite avskräckt över hur lite saker som finns i gränssnittet… Men jag tror att det är riktigt bra om man bara tar sig förbi de där första konfigurationerna.

Jag har under någon veckas tid testat Home Assistant  på både Raspberry Pi och Orange Pi Zero och är mycket nöjd. Till dessa har jag testat Bluetooth, Tellstick Classic, Telldus DUO, båda Home Assistants har även haft integration mot min Vera Lite under tiden.

Orange Pi Zero med Z-wave och Bluetooth

Som ni ser finns det mer som ska kopplas in och testats till detta! Bland annat Z-Stick och Razberry (utöver Tellstick Classic, Tellstick DUO och Bluetooth).

Jag väljer även att göra installationen av Home Assistant med en funktion i Python kallat Virtual enviroment. För att göra en egen installationen av Home Assistant i Virtualenv kan du följa den den här RPI Installations guiden jag tidigare skrivit.  Fördelen med den typen av installation är att alla beroenden Home Assistant har i Python samlas till samma mapp, övriga förändringar som sker på RPI:en inte riskerar att störa i framtiden.

Hur konfigurerar du Home Assistant?

Som jag tidigare nämn sker all konfiguration i en fil med namnet “configuration.yaml” i HA (Home Assistant) skapas vid Installation. Den kommer vi i huvudsak att editera för att få saker att hända i själva webbgränssnittet. Om du har följt guiden för Installationen av HA på RPI så bör du ha filen under sökvägen:  “/home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml”

När du editerat filen och lagt med en ny funktion behöver “servern” startas om, detta görs lättast i webbgränssnittet under följande meny:

Avancerad konfiguration av “configuration.yaml”

(2017-02-01) – Efter att ha testat och byggt upp min HA enligt mina önskemål inser jag att man behöver tänka till en hel del när man konfigurerar filen “configuration.yaml“. All konfiguration hör inte hemma i filen, utan bör istället annropas av “configuration.yaml” via “!include”. Detta för att enklare se vart fel härleder från och vart en viss konfiguration återfinns.

Lite tips jag kan ge efter att själv ha lärt mig den hårda vägen när jag editerat filen:

 • Börja ALLTID med att göra en backup filen “configuration.yaml“, vet du inte hur, kör detta:
  • cd /home/homeassistant/.homeassistant
  • sudo cp configuration.yaml oldconfiguration.yaml 
 • # – Tecknet innebär att raden kommer att hanteras som en kommentar, skriv gärna när du införde förändringen för att få lite spårbarhet.
 • ”  ” – Två mellanslag är standard indentering, dvs för att visa att en konfiguration hör hemma under en viss nood används dubbla mellanslag.
 • “-”  – Minus tecken används där det finns multipla värden av samma typ. Nedan är ett urklipp ur konfigurationen för att ha flera grupper.  Observera att det är entities: nästa rad har sedan två mellanslag och sedan ett “-” tecken.
 • Alla funktioner klarar inte att inkluderas med “!include”.
 • Öppna två SSH sessioner till din Home Assistant RPI / Orange Pi. kör där följande kommando för att se vad som händer:  sudo journalctl -f -u homeassistant
 • Startar inte systemet, kolla vad loggen säger: 
  • sudo cat /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
 • Våga testa att köra i diket (tro mig har förstört min konfiguration så många gånger att jag slutat räkna), med backupen backar man tillbaka lika fort och är på banan igen. För att återställa och starta om tjänsten kör du följande rader:
  • cd /home/homeassistant/.homeassistant
  • sudo cp oldconfiguration.yaml configuration.yaml
  • sudo systemctl restart homeassistant.service

Du kanske har fler tips? dela dom gärna med fler så lägger jag med dom i guiden 🙂

Min konfiguration:

Så här ser min konfiguration ut i grova drag 2017-02-01, jag har aktiverat och testat en del saker. Jag har även valt att bryta ut funktioner ur configuration.yaml och istället skapat en fil med namnet för funktionen i pluralis ( binary_sensor ) blir får filnamnet (binary_sensors.yaml)

Med konfigurationen nedan får jag följande resultat i Home Assistant.

Jag lägger några bilder under så det går att se vad detta innebär i praktiken sedan.

** kvar att göra är nu att bryta ner de annropade filerna med ***

Device_tracker

Filen du väljer att göra en “!include” på behöver inte innehålla “device_tracker:”, utan det återfinns i configuration.yaml

device_tracker: !include device_tracker.yaml – Det som behöver finns i “configuration.yaml

Det som finns i filen “device_tracker.yaml” (dvs koden nedan)  är allt som behövs för att aktivera scanning av nätverket och Bluetooth. Observera att det börjar direkt med “-” tecken och ett mellanslag, i filerna som en !Include görs på behöver man inte ange “device_tracker:“, resultaten hamnar sedan längst upp på sidan som röda bollar.

Input_slider

Tre st "input sliders" som går att nyttja till avancerade events

Input slider ger dit en möjlighet att skapa “virtuella” enheter i din HA. Själv har jag valt att testa detta tillsammans med MQTT och Arduino. Målet är att dimmra 12V belysning som Arduinon styr via PWM.  Jag har valt att dom alltid ska böra på 0 om HA startar om, min värdet är 0 och max är 1023 detta mappar mot min funktion i Arduinon.

För att få ovan resultat behöver du först inkludera följande rad i “configuration.yaml

 • input_slider: !include input_sliders.yaml

Skapa filen “input_sliders.yaml” under sökvägen “/home/homeassistant/.homeassistant/“, innehållet i filen för att få resultatet som ovan är:

Input Select

För att i framtiden styra verans Larm med HA kommer jag nyttja en "input Select"

En input select ger dig en drop down lista med fördefinierade val. I mitt exempel heter den “Saker” och kan ha 4 olika värden, tanken är att det ska mappa mot Verans “home, Away, night, vacation” lägen. Har ännu inte kopplat ihop detta med något event ännu.

För att få resultatet ovan behöver du lägga till följnade i din konfiguration:

Skapa filen “input_selects.yaml” under sökvägen “/home/homeassistant/.homeassistant

NMAP

Med NMAP får du en översikt på uppkopplade enheter på ditt nätverk.

För att enkelt se vilka enheter som är uppkopplade på ditt nätverk finns det en riktigt smidig nood kallad “NMAP”, för att aktivera den lägger du till följande under “device_tracker:“. Efter en stund får du upp enheter på följande sätt (mest troligt som MAC adresser).  Det enda som du behöver tänka på när du aktiverar funktionen är att “hosts” ska vara samma ipnät som det du har på ditt hemnätverk.

När du gjort detta och startat om kommer du se nått liknande i loggen:

När du startar om HA kommer du se nått liknande med nmap_tracker i loggen.

När detta är klart kommer du att få filen “known_devices.yaml”  under sökvägen “/home/homeassistant/.homeassistant“. Där kan du namge dina enheter till ett mer vettig namn, jag har valt att byta namn på några av mina enhter till “ispep” (för mobilen) och “rpihome” för min RPI där jag kör den andra HA:n.

 • mac:” OBS ÄNDRA EJ! det är den som binder HA mot din enhet.
 • ispep:”  är det som man senare kopplar events mot.
 • name:” är det som visas i gränssnittet
 • picture:” där kan du ange en egen bild som ska visas
 • track:” sätts till false om du inte vill se enheten i gränssnittet.

Konfiguration publik access Home Assistant

För att köra Home Assistant externt, dvs nåbart från internet måste man använda certifikat, risken är annars att någon ser informationen som skickas i klartext. Detta kan nu göras med publikt betrodda cert via Let´s encrypt GRATIS!. Tackar “yocke” som kom med tipset som en kommentar.

Om du tänker köra HA externt så bör du aktivera bra lösenord
Aktivera lösenord innan du öppnar för access från internet!

För att kunna nå din enhet från internet behövs en publikt nåbar ip adress. Gå till adressen “http://www.whatsmyip.org/“, har du en ip adress som inte är inom de privata spannen är den förhoppningsvis publikt. Orkar du inte fundera på om den är det eller inte kan du helt enkelt testa. (OBS OBS OBS GÖR BARA DETTA TEST OM DU HAR AKTIVERAT LÖSENORD FÖR  LOGIN I Home Assistant) Anteckna IP adressen du fick från länken ovan. Lägg till en NAT regel i din brandvägg (router), peka den till din Home Assistants interna IP och ange port 8123.  Koppla bort mobiltelefonen från wifi hemma och skriv ip:t och porten “http://DittPublikaIP:8123”, får du inloggning så kan du sluta (LOGGA INTE IN! ditt lösenord skickas i så fall i klartext), du har ett publikt IP. Skulle det inte fungera kan du kolla med den du får internet från om du kan ha fast publikt IP.

Tyvärr kan jag inte ge några råd i hur du ska konfigurera din brandvägg eftersom det finns massor med modeller av brandväggar  🙁

Nu är nästa del att konfigurera ett DNS namn, finns massor med tjänster för gratis namn. Jag har ett extra domännamn för att koppla upp hem.

Tänker du inte använda ditt domännamn till mer än att bara fjärra hem så bry dig inte om det här steget med subdomän

Subdomän:

Jag vill nu behålla mitt primära ledigt och skapar därför en subdomän. De namnet är det jag kommer att koppla min Home Assistant mot.

Låt säga att du har domänen “exempel.com”, jag valde då i Loopia att lägga till en underdomän: “homeassistant”.  Tanken är att du då begär ett certifikat till domännamnet “homeassistant.exempel.com”

Subdomän till ditt primära DNS namn

Lägg nu upp ett A record med DNS pekare

lägg till en DNS pekare med ett A records till ditt publika IP

Nu gäller det att du har statiskt IP eller använder en tjänst som uppdaterar med ditt publika ip. Nu bör det vara möjligt att testa

att köra cmd.exe, kör sedan:

 • nslookup homeassistant.exempel.com

Du borde nu se samma ip där som du angivit hos din dns leverantör.

Konfiguration av Let´s encrypt

Innan du böjar bör du fundera på om du enbart vill nå home assistant internt eller både externt och internet. Det blir nämligen lite problem med DNS namn och Iframes när du aktiverar DNS.

När konfigurationen är av HA och cerrtifikat är klart bör du ha https i grönt.

Som du ser på bilden ovan får man en grön fin adressrad när certifikatet fungerar! Men det ställer till problem med Iframes just nu (2017-01-23).. När du öppnar en iframe får du inte någon feedback alls, inget händer… Öppnar du sidan i Chrome går det att se en liten varning längst upp till höger webbläsaren, tillåter du osäkra script så fungerar det MEN ger varningar som bilden nedan:

du måste köra osäkra script för sidor internt som inte kör med https

om det inte händer nått när du trycker på en iframe med https aktiverat behöver du tillåta osäkra script
Osäkra script måste tillåtas för att sidor med http ska fungera med iframes om du kör https.

Källan för Let´s encrypt är bland annat: https://home-assistant.io/blog/2015/12/13/setup-encryption-using-lets-encrypt/

För kunna få ett certifikatet utfärdat från gratistjänsten Let´s encrypt (i 90 dagar / gång) måste du ha en publik ip adress hem. Kommunikation från port 80 på ditt publika IP och DNS namn ska via en NAT regel i brandväggen (routern) peka till Home Assistants IP och port 80 (dvs inte port 8123). Den regeln behövs för att verifiera att du äger det DNS namn du angivit i konfigurationen nedan. Om allt fungerar så kan du sedan stänga brandväggsregeln efter du fått certifikatet. För att verifiera att allt är klart med DNS gå igenom Konfiguration dns innan du fortsätter.

Nu hade jag lite problem att lägga till behörigheter till Homeassistant, därför körde jag en tillfällig lösning (tips mottages gärna!):

Nu har du HTTPS med Home Assistant ( i 90 dagar!), förhoppningsvis har jag hunnit uppdatera guiden med en permanent lösning tills dess. 🙂

Här finns mer plugins:

För att hitta fler plugins och hur dom fungerar så går du in på https://home-assistant.io/components/

Där kommer du att mötas av en lista med över 500 plugins.

Telldus

jag valde att lägga till stöd för Telldus DUO.  Genom att leta i listan hittade jag: https://home-assistant.io/components/tellstick/

Du kommer då att se nått liknande på länken, dvs lägg till raden tellstick: i din konfigurationsfil och starta om (efter att du har gjort en korrekt installation av din Telldus enhet)!

Vera

På samma vis valde jag att lägga med stöd för min Vera Lite via URL:en https://home-assistant.io/components/vera/

Home Assistnat Vera

Angav IP till min vera och sparade konfigurationen

startade om tjänsten i webbgränssnittet och fick följande resultat: Dvs i samma gränssnitt kan jag nu styra mina 433Mhz lampor som ligger i Telldus och Z-Wave lamporna via Veran.

Home Assisstant vera och Telldus Duo

Egentligen hamnade alla enheter under “Light” i “Switch” default. Jag har korrigerat lite mer än det jag angivit ovan för den delen. Det jag har mer på veran är lights: [ xxx, xxx ] Men det kommer mer info om hur man gör det snart!

Läs mer om Vera: https://home-assistant.io/components/vera/

För att lättare komma igång och skriva den här guiden bestämde jag mig för att lägga till snabbknappar i gränssnittet, detta gjorde att jag kunde göra en mindre korrigering på sidan och sedan gå direkt till guiden från samma gränssnitt.

Med Weblinks i vera kan jag nu enkelt komma åt automatiserar.se

När jag bygger i Home Assistant eller på RPI guiden så kommer jag direkt dit utan att leta, Home Assistant börjar sakta men säkert samla alla tekniker hemma.

För att lägga till motsvarande “Weblink” som ovan behöver du addera följande rad i konfigurationsfilen, om du håller på att komma igång rekommenderar jag att ha kvar dom två länkarna till Automatiserar.se. Det händer mycket på guiden just nu 🙂

Det är mycket viktigt med mellanslagen i configuration.yaml!  Ovan är det två mellanslag som indentering. Det är även viktigt att länken börjar med https:// eller https://

Läs mer om weblink: https://home-assistant.io/components/weblink/

Panel Iframe

Jag var först väldigt tveksam till att nyttja “iframes” för att länka in sidor i själva sidan. Men i Home Assistant tillför det faktiskt något!Jag har en mängd sidor internt hemma som kräver specifika portar och ip adresser. Med “panel_Iframes” kunde jag nu samla dessa och Home Assistant gör ett bra jobb med att inte ta allt för mycket utrymme i webbläsaren!

Med Iframes i Home Assistnat får jag ordning på sidorna internt

Jag markerade med en röd ring den menyn som jag får tack vare iframes i Home Assistant. Nu behöver jag inte längre komma ihåg vilket IP grafana, Node red, brandväggen och vera! När jag öppnar menyn “grafana” öppnas en “sida i sidan” som nedan, dvs jag behöver inte öppna en ny flik om jag är fundersam på hur temperaturerna rört sig den senaste dagen, eller hur mycket pellets det finns kvar.

Med Home Assistant har jag nu en bra integration med Grafana med!

För att få till graferna ovan adderade jag “Influxdb:” i min konfigurationsfil. Det kräver att du följt RPI guiden för Influxdb innan!

Jag har även lagt till en direktlänk till min “node red” som rapporterar processorns temperaturer till influx databasen, grafen längst upp till vänster på bilden ovan.

Med Home Assistant och Node Red får jag nu fram temperaturerna i grafana

För att samla allt i ett enda gränssnitt hemma börjar jag med att bygga upp en struktur behövs följande rader:

Läs mer om Panel_iframe : https://home-assistant.io/components/panel_iframe/

Influxdb

Influxdb är en sorts databas som är mycket flexibel när det gäller att ta emot data. Den tillsammans med Grafana och Home Assistant kommer att ge dig en otroligt bra överblick på vad som händer hemma. Jag har tidigare gjort ett flöde med Node red för att lagra det som händer i min Vera, detta levererades via en MQTT kö, flödet såg ut som nedan och tog TID att bygga! som du ser är det otroligt mycket konfiguration i Node red för att läsa ut flödet.

Följande flöde arbetar jag med för min hemautomation.

För att göra samma med Home Assistant behövde jag lägga till det som står nedan för att göra samma! Installationen av Influxdb på en Raspberry pi  min RPI guide måste vara gjorda för att raden under ska fungera med influxdb

Om du inte vill ha en databas med det namnet kan du ta bort “database: db_automatiserar”, du kommer då att behöva skapa en influxdatabas med namnet “home_assistant” eftersom det är default.

Läs mer om influxdb: https://home-assistant.io/components/influxdb/

Discovery

Med den defaulta funktionen “discoverery:” i konfigurationsfilen söker HA efter enheter enheter på nätverket. I mitt fall auto detekterades en Chrome Cast och Samsung TV. Detta gjorde det möjligt för mig att se vad dessa enheter gjorde och styra dom.

På följande sätt dök min Chrome Cast upp i HA, ser inte ut som mycket men ack så roligt man kan ha med den!!

Home Assistant med Chrome Cast

Genom att trycka på de tre prickarna får du tillgång till menyn nedan, förstå va roligt när tv:n automatiskt byter källa, startar mediaspelaren på Chrome Cast,  Berättar meddelandet “DET ÄR DAGS ATT ÄTA, TV:n kommer strax att stängas!” (uppskattades inte av sonen…).

Home Assistant med Google ChromeCast

Och allt som behövs för att aktivera funktionen att hitta enheter automatiskt i nätverket är raden nedan:

Listan nedan är vad Home Assistant klarar av att hitta Automagiskt!

 • Google Chromecast
 • Belkin WeMo switches
 • Philips Hue
 • Netgear routers
 • Plex media server
 • Panasonic Viera
 • Roku media player
 • Sonos Speakers
 • Yamaha media player
 • Logitech media server (Squeezebox)
 • DirecTV

Länk: https://home-assistant.io/components/discovery/

tts (Text to Speech)

Den här funktionen gör det möjligt att skicka meddelanden som uppläst ljud på enheter. Använder den själv tillsammans med Samsung TV:n och Chrome Cast för att skicka irriterande meddelanden 😀

Länk: https://home-assistant.io/components/tts.google/

Hur uppgraderar man säkrast?

Efter att ha kört HA ett tag fick jag nu en notifiering om en tillgänglig uppgradering. Av erfarenheter från andra uppgradering på andra system vet jag att en backup ALLTID är bra att ha! För att undvika problem om uppgraderingen ställde till med nått så valde jag att göra en säkerhetskopia innan jag uppgraderade till version 0.36.1.

När det finns en nyare version tillgänglig så får du följande meddelande

Uppgraderingen görs helt via SSH / terminalen, det enda jag gjorde via webbgränssnittet var att starta om tjänsten.

Så gör du:

(2017-02-01 – Uppdaterade just till Home Assistant 0.37.0 och 0.37.1 enligt guiden utan problem)

Förhoppningsvis gick allt igenom utan problem, du har nu en backup av hela din installation.  För att starta om tjänsten via gränssnittet gör du som bilden nedan.

I mitt fall tog det mellan 3 – 4 minuter innan det gick att nå webbsidan igen. Eftersom jag kunde följa allt via jurnalctl så såg jag att den arbetade.

Mer info om själva uppgradering finns här: https://home-assistant.io/getting-started/updating/

TIPS:

 • Innan du editerar “configuration.yaml” gör en kopia på filen. Vet inte hur många gånger jag gjort bort mig i confen…

Debug:

Om tjänsten inte svarar och du väntat mer än 5 minuter har man nog gjort en miss i konfigurationsfilen. Detta kan vara lite svårt att identifiera om man kör HA som en tjänst. Jag brukar öppna en SSH session till min RPI / Orange PI där jag kör följande kommando för att få en debug på allt som min HA har gjort:

sudo journalctl -f -u homeassistant

Vad har hänt i guiden?

 • 2017-02-04 – Eftersom jag själv nyttjar min guide för att bland annat uppdatera så tänker jag göra det möjligt att kopiera kod enklare.
  • Uppdaterar så att kommandon för att uppgradera HA nu direkt går att kopiera och klistra in i en SSH session.
  • Lägger till förklaring och info på Nmap, input select, input slider.
 • 2017-02-01 – Visar hur min configuration.yaml ser ut idag samt en massa tips jag lärt mig när jag editerat den.
 • 2017-01-23 – Lägger till en guide för att koppla upp externt, mest fokuserad på Let´s encrypt.
  • Inställningar som ska finnas för att köra HTTPS
  • Hur du begär ett certifikat från Let´s encrypt.
 • 2017-01-21 – Uppdaterar guiden med mer exempel och skapar en meny.
  • integration med Influxdb och Vera
  • weblinks
  • influxdb
  • tts
  • discovery
  • Iframes
   • Grafer i Grafana med InfluxDB (data från bland annat vera och node red)
   • Länkar till Node Red, brandväggen och Grafana
  • Lägger till: Hur uppgraderar man säkrast.
 • 2017-01-19 – Skapar guiden och bygger upp ramverket för själva guide sidan, lägger med lite grundläggande info.

Vad saknar du i guiden?

Jag skriver guiden både som en dokumentation för mig själv och utifrån de saker jag antar att du vill veta. Det finnas säkert brister eller saker som går att göra mycket bättre, istället för att irritera dig eller fundera på varför jag valt ett visst sätt, skriv gärna en fråga eller kom med tips och idéer på vad som kan bli bättre.

Jag är inte någon expert på Home Assistant, men jag lär mig allt eftersom och uppskattar tips och input till guiden.

Att sidan aktivt uppskattas och delas motiverar oss att fortsätta driva den. Gilla, dela och sprid gärna Automatiserar.se så vi får in fler tips. Den här guiden på Home Assistant är ett önskemål och tips från flera läsare bland annat 🙂

Guiden kommer snart att uppdateras med mer!

// Ispep

37 reaktioner på ”Guide – Home Assistant”

 1. Pingback: Nu finns en guide för Home Assistant |

 2. Pingback: Test & utvärdering av Home Assistant |

 3. Hej!

  Tack för en grymt bra guide 🙂 Lyckas inte få till svenska genom google tts

  Behöver jag installera något extra? Funkar bra med ‘en’ men inte ‘sv’ 🙁

  17-02-07 22:38:10 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Invalid config for [tts.google]: value is not allowed for dictionary value @ data[‘language’]. Got ‘se’. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/tts.google/

  Min config

  tts:
  – platform: google
  cache: true
  cache_dir: /tmp/tts
  time_memory: 300
  language: ‘se’

  //Toni

  1. Hej
   Jag ser att jag skrivit fel i guiden där du läste skrev ‘se’, det borde vara ‘sv’
   # Text to speech
   tts:
   platform: google
   language: ‘sv’

   Uppdaterar det nu, bra att du sa till 🙂
   // Ispep

 4. Ett tips för en i mitt tycke bättre lösning för Let’s encrypt är att använda detta projekt https://github.com/srvrco/getssl

  Det ger dig möjligheten att verifiera att du äger domänen genom DNS istället för via webserver. Detta gör att du kan ha en maskin som hanterar flera olika certifikat och distribuerar uppdaterade cert via t.ex ssh. Jag uppdaterar certifikat på drygt 20 servrar från en maskin med den.

  1. Tackar! Har bara gjort en SSL förfrågan för min egna HA än så länge, ska kolla på den där och se om jag kan få till den lösningen istället. Skulle va skönt att slippa nyttja port 80 som du nämner och köra med DNS verifiering 🙂

   Stort tack för tipset uppskattas!

   // Ispep

 5. Blev jätteglad när jag i går råkade på denna sida finns ej så många svenska guider om “Home Assistant”.
  Kör Hassbian 1.1 sedan någon månad. Relativt lätt att komma igång med denna även om man är nybörjare.
  Mitt problem idag är en enkel beräkning (subtraktion) av min energiförbrukning.
  Efergy sensor minus PW out sensor
  har kollat på github men blir ej klok på hur man skapar ny beräknad sensor.
  Tacksam för hjälp
  ————-YAML code
  sensor:
  – platform: template
  sensors:
  El_inkop:
  value_template: “{{ states.sensor.energy_usage.state – states.sensor.power_generation.state }}”
  friendly_name: ‘Elförbrukning’
  ————————
  Bra tips om Influx DB detta får bli nästa utmaning.
  /Hasse

  1. Tackar
   Kan tyvärr inte säga att jag själv börjat med att göra den här typen av uträkning i HASS ännu. Använder själv Iframes, Influx och Grafana för att visa snarlik typ av information.
   Men jag ska se om jag hinner sätta mig och göra nån liknande regel i mitt system, tyvärr fick jag börja om med en del, detta pga korrupt SD kort. Gjorde backuper men exporterade dom inte ur RPI:n (Bra tips är att göra det!)

   // Ispep

   1. Efter lite “trial and error” funkade denna beräkning.
    float,, round vad är skillnaden?? Svårt med logiken
    /Hasse
    —————-
    sensor:
    – platform: template
    sensors:
    energy:
    value_template: ‘{{ float(states.sensor.energy_usage.state) – ((float(states.sensor.power_generation.state)) / 1000) }}’
    friendly_name: ‘Effekt Inköp’
    unit_of_measurement: ‘kW’
    ————-

    1. Snyggt!
     Att nyttja float ger dig nog ett mer exakt resultat med fler decimaler, att köra med round borde avrunda upp till nått utan decimal, det är min gissning iaf.

     När jag är ikapp med min Home Assistant implementation på Asus tinker board ska jag testa “template” med.
     Ett tips är att flytta backupen av Hass ur RPI:n till ett annat fysiskt media 🙂

     // Ispep

     // Ispep

 6. Anders Heldestad

  Hej, känner mig lite rådlös här. Är van att mixtra med RPi men här går jag bet. Har fått igång HA (Hassbian) men när det kommer till att få in min Tellstick DUO (Tellstick HUB) via en rad i configuration.yaml (tellstick:) får jag bara felmeddelandet. Tacksam för tips.

  Invalid Config

  The following components and platforms could not be set up:
  tellstick
  Please check your config

  1. För mig funkade det med att gå in på
   https://api.telldus.com/documentation/live
   Följ instruktionen och hämta dina nycklar.
   Skriv sedan in dina nycklar i configuration.yaml enligt exempel nedan

   tellduslive:
   public_key: FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   private_key: ZUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
   token: 71DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
   token_secret: ec44444444444444444444444444444444444

 7. Paul Malmqvist

  Hej!
  Tack för en mycket inspirerande sida. Har fått mycket ideer.
  Jag kör idag med NexaHome på en RPi, en Tellstick Duo och 19 brytare samt 1 rörelsesensor. Styr det mesta med hjälp av solens upp o nergång.
  Har installerat HA på en vitruell Linux-maskin, och vill ju då också kunna labba lite med Tellstick’en. Så till min fråga:
  Kan man komma åt min Tellstick Duo, som sitter ansluten till min Rpi, via det lokala näteverket? Antingen via tcp/udp eller om man kanske kan mappa mot något under /dev.

  //Paul

  1. Hej
   Allt går bara man är nog målmedveten, men frågan om hur mycket jobb det är att få till det.
   Jag har själv en HASS på en virtuell Debian, använder då Node Red för att skicka kommandon via MQTT (Mosquitto) för att minska det manuella jobbet. I mitt fall skickar jag SMS via ett 3g modem med ett python script, men principen bör du kunna använda för att exekvera ett script som tar emot variabler från din HASS.

   // Ispep

 8. Mycket intressant guide! Bra jobb och tack så mycket, har precis installerat upp min HA på en Raspberry och kommer pilla in lite utav din information!

  En fråga, hur är status mot Ikea Trådfri? Har du kört det ett tag och hur fungerar det, är i valet och kvalet att köpa deras kitt. Alternativt gå mot en Z wave sticka…

 9. Pingback: Väckarklocka som uppfyller kraven 2017! |

 10. Pingback: Guide: Hemautomation med Node-Red |

 11. Hej!

  Jag har precis installerat hass.io m.h.a dessa instruktioner:
  https://home-assistant.io/hassio/installation/

  Jag har laddat ner:
  https://github.com/home-assistant/hassio-build/releases/download/1.1/resinos-hassio-1.1-raspberrypi3.img.bz2
  för min Raspberry Pi 3 och installerat m.h.a Etcher.

  Efter rätt lång tid så lyckades jag till slut att få till Duck DNS med Let’s Encrypt (hittade lite utdaterade guider så det tog längre tid än det skulle behövt).

  Nu har jag kopplat in min Tellstick Duo – men jag har ingen aning om hur jag ska få den att fungera. Jag har precis öppnat den och sedan har jag bara pluggat in den i min RPi3.

  Jag la till
  tellstick:
  i min configuration.yaml och får nu ett felmeddelande när jag startar upp.

  Hur ska jag gå tillväga för att få igång min Tellstick Duo?

 12. Hej! Jag har installerat homeassistatant på en virtuell miljö utifrån er guide. Allt fungerade perfekt, men nu vill homeassistant att jag ska uppdatera python på en virtuella miljön för att allt ska fungera korrekt.

  Hur gör jag detta lättast (utan att förlora data) då jag installerat den virtuella miljö enligt er guide.

  1. Hej
   Har tyvärr själv inte hunnit med att uppdatera min miljö, håller på att testa och gå igenom nya VeraSecure. Så fort den är klar ska jag ge mig på att uppdatera Home assistant.

   // Ispep

 13. Pingback: Allt om Vera och VeraSecure |

 14. Hej
  Jag skulle vilja styra en virtuell switch i Vera med HA men den kommer inte upp i HA. Någon som har en ide hur man ska göra?

  1. Jag märkte samma sak när jag kopplade min VeraLite mot HA tidigare med, tyvärr så verkar det som att man inte implementerat funktionen för virtuella switchar, troligen för att det är ett addon till Vera. Men det kanske är något man kan efterfråga 🙂

   // Ispep

   1. Hej
    Jag har provat att använda mig av Command line switch i cofiguration.yaml
    switch:
    platform: command_line
    switches:
    kitchen_light:
    command_on: http://192.168.1.2:3480/data_request?id=action&output_format=xml&DeviceNum=152&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1
    command_off: http://192.168.1.2:3480/data_request?id=action&output_format=xml&DeviceNum=152&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=0

    Man den reagerar inte på det.
    Lägger jag in adressen i webläsaren så ändrar den status

    1. Låter nästan som att det är något encoding problem, har inte hunnit igång med att Uppgradera allt i HomeAssistant sedan jag fick VeraSecure, håller för fullt på att addera funktioner till den.. så fort det är klart ska jag revidera och dela med mig av allt det jag gjort med Home assistant 🙂

     // Ispep

    2. Jag svarar på en gammal fråga, men kanske hjälper det någon…

     Det fungerar inte för dig för att det specificerade kommandot körs lokalt med bash/sh eller vad du nu använder. Tänk att du ska kunna skriva in kommandot vid en kommandoprompt. Fungerar det då kan du lägga in det som kommando till command_line.
     Du skulle kanske kunna använda curl för ditt behov. Något i stil med:
     $>curl http://192.168.1.2:3480/data_request?id=action&output_format=xml&DeviceNum=152&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1

 15. Hej, en bra guide. Sitter och kikar på dina grupper och försöker få till samma sak men ingenting händer. Kan det ha att göra med att jag använder tellduslive?

  #Tellduslive
  tellduslive:

  group:
  entities:
  – group.vardagsrum
  vardagsrum:
  name: vardagsrum
  view: yes
  entities:
  – switch.hornlampa
  – switch.papperslampa
  – switch.smalampor_vardagsrum

 16. Snygg guide, har tittat igenom lite snabbt och en sak som du har gjort riktigt bra är att förklara hur man få de snyggt på startsidan.
  Nu kommer visserligen lovelace men förstår man grunderna så ska det gå bra.
  Ska dock säga att jag är nu i just Hassio så det kommer bli intressant att se hur det går.
  Dock saknar jag en sak i guiden och det är hur switch fungerar och hur det ska a se ut. har x antal och använder denna info för att få de att starta och stänga av sig http://developer.telldus.com/wiki/TellStick_conf men får problem så jag själv har tyvärr inte löst problemet.
  En annan intressant sak kanske bra att påpeka längre fram om man har IR hur man får dom att fungera i systemet.

  Men gillar verkligen denna guide och kommer besöka ofta.

  1. Hej och tackar!
   Det var ett tag sedan jag gjorde guiden och den behöver nog en hel del uppdatering. Kommer troligen sätta mig senare i höst och uppdatera den och lägga till fler guider, kan försöka få med dom där delarna med.

   // Ispep

   1. Jag började med hemautomatisering i går när jag hittade en rasberry pi zero w i en låda när jag letade en tång för att koppla lite i min “central”. a skickar med några länkar så får du se hur långt jag kommit.
    Meni alla fall jag har miljoner frågor men två som jag inte riktigt hittat nån information om. 1. hur får man igång filöverföring till pi’n hur jag än gör så vägrar sen lilla skiten att släppa in mig.
    2. kan man koppla nexa infällda dimer direkt mot HA? Ja tänkte se exakt hur långt jag kan ta det här utan att lägga ut pengar.
    https://ibb.co/6JgV8Vv
    https://ibb.co/10mRBpw
    https://ibb.co/hKKpFmq

 17. Pingback: Vad är skillnaden mellan alla smarta strömpluggar idag? |

 18. Pingback: Så gör du automatiskt morgonkaffe! |

 19. Skulle verkligen uppskata en bra guide med duck DSN.. sett några på nätet, men alla döljer sin text (vilket man kan förstå) men en test install så man kan se allt skulle uppskattas. Håller på att försöka installera de men inte lyckas ännu:(

  1. Hej, har planer på att göra en uppdaterad guide för hass eftersom den här är gammal nu. Jag ska i så fall försöka få med en bit för DNS med i så fall.
   // Markus

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *